Xử lý các kiến nghị doanh nghiệp: Chính phủ yêu cầu nghiên cứu và xem xét

Xử lý các kiến nghị doanh nghiệp: Chính phủ yêu cầu nghiên cứu và xem xét

Văn phòng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II/2023 và xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp để hỗ trợ phục hồi và phát triển bền vững.

Trong một văn bản mới, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc nghiên cứu và xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp.

Ông Khái yêu cầu các bộ ngành và địa phương liên quan báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II/2023 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

Báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết trong quý II/2023, đã có 34 văn bản phản ánh khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp. Trong số đó, 18 kiến nghị do Văn phòng Chính phủ tập hợp và 16 kiến nghị do VCCI tập hợp.

Các kiến nghị của doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến chính sách thuế, vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng, hồ sơ đăng ký, thông tin chương trình khuyến mại, đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đấu thầu, đền bù đất và các vấn đề liên quan đến trách nhiệm giải quyết của các địa phương.

VCCI đã tổng hợp và theo dõi tình hình giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp bởi các bộ ngành và địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít bộ, ngành, địa phương chưa giải quyết các kiến nghị này đúng thời hạn và theo phiếu chuyển của Văn phòng Chính phủ. Để giải quyết các vấn đề này, cần phải thông qua các sở, ngành để xem xét và giải quyết. Các kiến nghị do VCCI tập hợp cũng cần thời gian để Văn phòng Chính phủ gửi đến các bộ ngành và địa phương để xem xét và giải quyết.

Trong văn bản mới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chỉ đạo các bộ ngành và địa phương khẩn trương nghiên cứu, xem xét và xử lý các kiến nghị được nêu tại báo cáo của VCCI.

Các bộ ngành bao gồm Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các địa phương bao gồm Hồ Chí Minh và Kiên Giang. Các bộ ngành và địa phương được yêu cầu xử lý các kiến nghị theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, các bộ ngành cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét và quyết định.

Tình hình xử lý các kiến nghị sẽ được cập nhật trên Hệ thống phản ánh kiến nghị và đồng gửi Văn phòng Chính phủ và VCCI trước ngày 20/8/2023.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu VCCI thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ và tổng hợp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để chuyển tới các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý và giải quyết. VCCI cũng được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả đạt được, khó khăn, thách thức và biện pháp khắc phục trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, quan hệ kinh doanh và đầu tư ở ngoài nước trước ngày 31/8/2023.

[question] VCCI đã nhận được bao nhiêu kiến nghị từ các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp?,Các vấn đề chính mà các kiến nghị đề xuất là gì?