Xử lý nghiêm việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp sân sau: Thủ tướng nêu ra các giải pháp

Xử lý nghiêm việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp sân sau: Thủ tướng nêu ra các giải pháp

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tổ chức tín dụng xử lý nghiêm việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp sân sau và thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra kết luận tại hội nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Ông yêu cầu các tổ chức tín dụng phải xử lý nghiêm việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp sân sau và thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cải thiện quy trình tín dụng

Hiện nay, quy trình cho vay của các tổ chức tín dụng vẫn còn phức tạp và khó khăn, với các thủ tục hành chính rườm rà. Mặc dù lãi suất đã giảm, nhưng vẫn còn cao so với khả năng chi trả của doanh nghiệp, đặc biệt là lãi suất cho vay. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc cải thiện quy trình tín dụng, đồng thời giảm lãi suất để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp vay vốn.

Chống tiêu cực trong hệ thống ngân hàng

Thủ tướng cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải đẩy mạnh chống tiêu cực trong hệ thống ngân hàng. Việc cấp tín dụng và lãi suất ưu đãi cho ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan của các ngân hàng thương mại là một trong những hiện tượng tiêu cực còn tồn tại. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc không hạ chuẩn tín dụng, nhưng việc xử lý phải linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.

Tăng cường thanh tra và xử lý nghiêm việc cấp tín dụng

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định đối với tình trạng sở hữu chéo tại các tổ chức tín dụng. Việc cấp tín dụng cho các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái và doanh nghiệp sân sau cũng cần được xử lý nghiêm và hoàn thành trong tháng 1/2024.

Tập trung nguồn vốn vào các lĩnh vực ưu tiên

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tổ chức tín dụng hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Việc tập trung cho vay vào một số doanh nghiệp, dự án thuộc hệ sinh thái hoặc thuộc sân sau của tập đoàn có thể gây mất an toàn và lành mạnh của ngân hàng, do đó cần được chấm dứt.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng như các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô... để kích cầu tín dụng và tăng khả năng cung ứng vốn tín dụng chính thức, đồng thời loại bỏ tín dụng đen.

Việc xử lý nghiêm việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp sân sau là một bước quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp vay vốn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện quy trình tín dụng, chống tiêu cực trong hệ thống ngân hàng và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm.

Nguồn: Báo Dân Trí

[question] Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tổ chức tín dụng phải làm gì để cung cấp tín dụng cho nền kinh tế?,Theo Thủ tướng, việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp sân sau và hệ sinh thái có thể gây ra những vấn đề gì cho ngân hàng?