Xử lý như thế nào khi người trúng đấu giá biển "siêu đẹp" không nộp đủ tiền?

Người trúng đấu giá biển số xe ôtô có thời hạn 12 tháng để làm thủ tục đăng ký xe, gắn biển số đã trúng đấu giá. Tuy nhiên, nếu không nộp đủ tiền, sẽ có quy định xử lý như thế nào? Đọc bài viết để tìm hiểu chi tiết.

Phiên đấu giá diễn ra vào ngày 15-9 do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đã thành công đấu giá 11 biển số "siêu đẹp" của 10 tỉnh, thành phố.

Trong đó, giá trúng đấu giá cao nhất là 32,34 tỉ đồng cho biển số 51K-888.88 (TP HCM), và giá trúng đấu giá thấp nhất là 650 triệu đồng cho biển số 15K-188.88 (TP Hải Phòng). Tổng số tiền trúng đấu giá là 82,325 tỉ đồng.

Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, nhiều người quan tâm đến việc nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền, thì biển số đó sẽ được xử lý như thế nào? Để giải đáp câu hỏi này, chúng ta cần tham khảo Nghị định 39/2023/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 39) về thí điểm đấu giá biển số ôtô và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Theo quy định của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá. Số tiền đặt trước (cọc) là 40 triệu đồng mỗi biển số. Nếu trong thời hạn này, người trúng đấu giá không hoặc chưa nộp đủ tiền, thì thông báo kết quả trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ôtô trúng đấu giá sẽ bị hủy theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 39. Đồng thời, biển số xe ôtô đã trúng đấu giá sẽ được đưa ra đấu giá lại.

Quy định cũng nêu rõ rằng số tiền đặt cọc 40 triệu đồng mỗi biển số mà người trúng đấu giá đã nộp sẽ không được hoàn trả lại và sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không hoàn tất thủ tục tài chính như đã nêu ở trên.

Tuy nhiên, nếu người trúng đấu giá đã nộp đủ tiền vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an, họ sẽ có thời hạn 12 tháng để làm thủ tục đăng ký biển số xe ôtô trúng đấu giá và gắn biển số này lên xe ôtô thuộc sở hữu của mình. Nếu sau thời hạn 12 tháng mà người trúng đấu giá không làm thủ tục đăng ký xe ôtô và gắn biển số đã trúng đấu giá, thì biển số này sẽ được chuyển vào hệ thống quản lý, đăng ký xe và người trúng đấu giá sẽ không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp.

Tóm lại, quy định về xử lý khi người trúng đấu giá biển "siêu đẹp" không nộp đủ tiền là rất rõ ràng. Việc không nộp đủ tiền sẽ dẫn đến hủy bỏ thông báo kết quả trúng đấu giá và biển số xe ôtô trúng đấu giá sẽ được đưa ra đấu giá lại. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình đấu giá biển số xe ôtô.

[question] Theo quy định, nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền, biển số xe ôtô sẽ được xử lý như thế nào?,Sau bao lâu, nếu người trúng đấu giá không đăng ký biển số xe ôtô, biển số sẽ được chuyển vào đâu?