Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 1 đạt hơn 15 tỷ USD

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 1/2024 đạt gần 15,09 tỷ USD, giảm 7,5% so với kỳ 2 tháng 12/2023.

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 1/2024 đã đạt hơn 15 tỷ USD, theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất từ Tổng cục Hải quan.

Tuy giảm 7,5% so với kỳ 2 tháng 12/2023, nhưng xuất khẩu vẫn ghi nhận mức tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam

Trong 15 ngày đầu năm 2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 29,79 tỷ USD, giảm nhẹ 0,6% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12/2023.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2023, xuất nhập khẩu trong nửa đầu tháng 1/2024 đã tăng 4,3%, tương ứng tăng 1,24 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu tăng 3,3%, tương ứng tăng 488 triệu USD; nhập khẩu tăng 5,4%, tương ứng tăng 752 triệu USD.

Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI và trong nước

Trong 15 ngày đầu năm 2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 20,49 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi đó, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 9,3 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều này cho thấy sự đóng góp quan trọng của cả hai loại doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Cán cân thương mại hàng hóa

Trong kỳ 1 tháng 1 năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 384 triệu USD.

Điều này cho thấy sự cân đối và tích cực trong hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của đất nước.

Xuất khẩu hàng hóa

Trong nửa đầu tháng 1/2024, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 15,09 tỷ USD, giảm 7,5% so với kỳ 2 tháng 12/2023.

Trong đó, có một số nhóm hàng ghi nhận giảm so với nửa cuối tháng 12/2023, bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 29,1%; máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng khác giảm 16,8%; hàng dệt may giảm 16,8%...

Tuy giảm so với kỳ trước đó, xuất khẩu hàng hóa vẫn duy trì mức tăng so với cùng kỳ năm trước.

Điều này cho thấy sự kháng cự và sự phục hồi của ngành xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang phục hồi.

Nhập khẩu hàng hóa

Trong nửa đầu tháng 1/2024, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam đạt 14,7 tỷ USD, tăng 7,6% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12/2023.

Một số nhóm hàng ghi nhận tăng so với nửa cuối tháng 12/2023, bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 13,5%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 32,1%; sắt thép các loại tăng 24,8%...

Đáng chú ý là trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đã tăng 12,5% so với nửa cuối tháng 12/2023 và tăng 0,2% so với nửa đầu tháng 01/2023.

Điều này cho thấy sự phục hồi và sự tăng trưởng của hoạt động nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI.

Tổng kết

Mặc dù xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 1/2024 ghi nhận sự giảm nhẹ so với kỳ trước đó, nhưng vẫn có mức tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa đã tăng đáng kể.

Điều này cho thấy sự kháng cự và sự phục hồi của hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang phục hồi.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Trong 15 ngày đầu tháng 1/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng hay giảm so với cùng kỳ năm 2023?,Trong xuất khẩu, nhóm hàng nào giảm trị giá trong nửa đầu tháng 1/2024 so với nửa cuối tháng 12/2023?