Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam tăng mạnh trong nửa đầu tháng 3/2024

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 16,67 tỷ USD trong 15 ngày đầu tháng 3, đẩy quy mô kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến ngày 15/3 lên xấp xỉ 75,9 tỷ USD, tăng 20,57% so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã có sự tăng mạnh trong nửa đầu tháng 3/2024, theo thông tin từ Tổng cục Hải quan.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 15/3, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 16,67 tỷ USD. Điều đáng chú ý là trong 15 ngày đầu tháng 3, có tới 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

  • máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
  • điện thoại và linh kiện
  • máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng
  • dệt may

Những thành tựu này đã đóng góp quan trọng vào quy mô kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến ngày 15/3, khi nó đạt xấp xỉ 75,9 tỷ USD, tăng 20,57% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa cũng tăng trong nửa đầu tháng 3/2024, đạt 15,5 tỷ USD. Trong khoảng thời gian này, có 2 nhóm hàng đạt kim ngạch tỷ đô, đó là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. Tính chung từ đầu năm đến ngày 15/3, kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 69,7 tỷ USD, tăng 15,78% so với cùng kỳ năm 2023.

Với kết quả này, cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục duy trì thặng dư. Từ đầu năm đến ngày 15/3, cán cân thương mại đạt 6,2 tỷ USD.

Trong lĩnh vực rau quả, xuất khẩu của Việt Nam cũng có sự tăng trưởng tích cực.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong tháng 3/2024, xuất khẩu rau quả đạt 433 triệu USD, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Tính tổng cộng trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 1,25 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt và vượt con số 1 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm.

Các hoạt động sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam đang hồi phục mạnh mẽ từ cuối năm trước, tạo ra tín hiệu tích cực cho nền kinh tế. Không chỉ có nhóm nông lâm sản, nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo như điện thoại, máy tính, máy móc thiết bị cũng đang có sự bứt phá rõ rệt.

Dữ liệu cho thấy trong 2 tháng đầu năm 2024, có tới 39/45 mặt hàng tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam cũng đang phục hồi, trong đó Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là Nhật Bản với tăng trưởng ước đạt 19,6%, EU với tăng trưởng ước đạt 14,2%, và Trung Quốc với tăng trưởng ước đạt 7,7%.

Sự khởi đầu thuận lợi của Việt Nam trong năm 2024 đã mở ra cơ hội và kỳ vọng cho xuất khẩu hàng hóa. Các doanh nghiệp đang tăng tốc sản xuất để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, và điều này mang lại tín hiệu tích cực cho nền kinh tế của Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Trong nửa đầu tháng 3, nhóm hàng xuất khẩu nào đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên?,Xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã đạt con số bao nhiêu USD trong tháng 3 và trong 3 tháng đầu năm?