Xuất khẩu hàng máy vi tính và điện tử của Việt Nam vượt mốc 25 tỷ USD trong 6 tháng qua

Xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính và điện tử của Việt Nam vượt mốc 25 tỷ USD trong 6 tháng qua

Xuất khẩu hàng máy vi tính và điện tử của Việt Nam trong tháng 6/2023 đạt 5,07 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng qua lên con số 25,59 tỷ USD, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là con số vượt mốc 25 tỷ USD và là nhóm hàng duy nhất của Việt Nam đạt được mức xuất khẩu trên 25 tỷ USD trong 6 tháng qua.

Diễn biến xuất khẩu của nhóm hàng máy vi tính và điện tử trong tháng 6/2023 có sự tăng giảm không đồng đều. Trong khi một số nhóm hàng tăng mạnh, thì cũng có một số nhóm hàng giảm sâu so với tháng trước.

Trong 6 tháng qua, xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính và điện tử của Việt Nam đã giảm ở các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, EU (27 nước), Hồng Kông (Trung Quốc) và ASEAN. Tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đã tăng.

  • Xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 7,36 tỷ USD, giảm 0,2%.
  • Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 6,13 tỷ USD, tăng 4%.
  • Xuất khẩu sang EU (27 nước) đạt 2,66 tỷ USD, giảm 28,9%.
  • Xuất khẩu sang Hồng Kông đạt 2,24 tỷ USD, giảm 22,9%.
  • Xuất khẩu sang ASEAN đạt 1,17 tỷ USD, giảm 39,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam trong tháng 6/2023 đạt 4,01 tỷ USD, tăng 37,2% so với tháng trước. Tuy nhiên, tổng giá trị xuất khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng qua là 24,2 tỷ USD, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam trong 6 tháng qua đã giảm ở các thị trường chủ lực như Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, xuất khẩu sang EU (27 nước) và ASEAN đã tăng.

  • Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 6,33 tỷ USD, giảm 2%.
  • Xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 4,08 tỷ USD, giảm 39,7%.
  • Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 1,59 tỷ USD, giảm 43,3%.
  • Xuất khẩu sang EU (27 nước) đạt 3,42 tỷ USD, tăng 4%.
  • Xuất khẩu sang ASEAN đạt 1,13 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.
Nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác của Việt Nam cũng ghi nhận sự giảm trong tháng 6/2023, đạt 3,21 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước. Tính trong 6 tháng qua, tổng giá trị xuất khẩu nhóm hàng này đạt 19,7 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của Việt Nam trong 6 tháng qua chủ yếu là Hoa Kỳ, EU (27 nước), Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đã giảm 18,1%; xuất khẩu sang EU (27 nước) đã tăng 2,5%; xuất khẩu sang Trung Quốc đã giảm 0,5%; xuất khẩu sang Nhật Bản đã giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6/2023, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam cũng ghi nhận sự tăng trưởng, đạt 3,06 tỷ USD, tăng 4,9% so với tháng trước. Tính trong 6 tháng qua, tổng giá trị xuất khẩu nhóm hàng này đạt 15,73 tỷ USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hàng dệt may Việt Nam trong 6 tháng qua, đạt 6,95 tỷ USD, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang EU (27 nước) đạt 1,93 tỷ USD, giảm 9,3%; xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 1,34 tỷ USD, giảm 2,2%. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Nhật Bản đã tăng nhẹ, đạt 1,75 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong tháng 6/2023 cũng ghi nhận sự giảm, đạt 1,76 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước. Tính trong 6 tháng qua, tổng giá trị xuất khẩu nhóm hàng này đạt 9,82 tỷ USD, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong 6 tháng qua đã giảm ở các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, EU (27 nước) và Trung Quốc. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng, đạt 863 triệu USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam trong tháng 6/2023 cũng ghi nhận sự giảm, đạt 768 triệu USD, giảm 5,1% so với tháng trước. Tính trong 6 tháng qua, tổng giá trị xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam đạt 4,15 tỷ USD, giảm 27,1% so với cùng kỳ năm trước.
[question] Nhóm hàng xuất khẩu nào của Việt Nam đạt trên 25 tỷ USD trong 6 tháng qua?,Xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam tăng bao nhiêu trong 6 tháng/2023 so với cùng kỳ năm trước?