Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt mốc 29 tỷ USD trong 7 tháng

Xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm, thuỷ sản vượt mốc 29 tỷ USD trong 7 tháng

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đã vượt qua mốc 29 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đây là một kết quả đáng chú ý, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành nông sản và chăn nuôi của đất nước.

Tính riêng trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,62 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhóm nông sản đạt 2,32 tỷ USD, tăng 27%; chăn nuôi đạt 45 triệu USD, tăng 35,6%; thủy sản đạt 800 triệu USD, giảm 15%; lâm sản đạt 1,24 tỷ USD, giảm 11%; đầu vào sản xuất đạt 210 triệu USD, tăng 12,7%.

Trong nhóm hàng nông sản, có một số mặt hàng xuất khẩu đạt tăng trưởng đáng kể.

Rau quả đạt hơn 2 tỷ USD, tăng hơn 68%; gạo đạt hơn 2,5 tỷ USD, tăng gần 30%; cà phê đạt hơn 2,7 tỷ USD, tăng 6%...

Tổng cộng, nhóm hàng hoá nông sản có giá trị xuất khẩu đạt gần 15 tỷ USD, tăng hơn 13% so với cùng kỳ.

Đối với thị trường xuất khẩu, khu vực châu Á vẫn là thị trường chủ lực với giá trị xuất khẩu đạt 14,06 tỷ USD, tăng 2,3% trong 7 tháng đầu năm.

Trong khi đó, giá trị xuất khẩu sang châu Mỹ giảm 29,2% xuống còn 6,52 tỷ USD, châu Âu giảm 13,3% xuống còn 3,29 tỷ USD, châu Phi tăng 14,1% đạt 573 triệu USD và châu Đại Dương giảm 25,6% xuống còn 408 triệu USD.

Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam.

Trong đó, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tỷ trọng 21,9%, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Hoa Kỳ chiếm 20,4%, giảm 29,3% và Nhật Bản chiếm 7,6%, giảm 6,9%.

Ông/Bà [Name] - [Chức vụ] cho biết, "Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đã đạt kết quả ấn tượng trong 7 tháng đầu năm.

Đây là một bước tiến quan trọng, chứng tỏ sự phát triển mạnh mẽ của ngành nông nghiệp và chăn nuôi của chúng ta.

Tuy nhiên, chúng ta cần tiếp tục nỗ lực để duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời tăng cường chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường quốc tế".

Việc xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt mốc 29 tỷ USD trong 7 tháng là một tin vui cho ngành nông nghiệp và chăn nuôi của Việt Nam.

Đây là kết quả của sự nỗ lực và sự đổi mới trong sản xuất và tiếp thị.

Tuy nhiên, để duy trì và phát triển xuất khẩu, cần có những biện pháp hỗ trợ từ chính phủ và các ngành liên quan."

[question] Trong 7 tháng đầu năm, nhóm hàng nông sản nào có giá trị xuất khẩu cao nhất?,Những thị trường nào đang dẫn đầu trong việc nhập khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam?