Xuất khẩu nông sản Việt Nam: Triển vọng và thách thức trong năm 2024

Xuất khẩu nông sản Việt Nam: Triển vọng và thách thức trong năm 2024

Nhìn nhận về triển vọng xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong năm 2024, bài viết này đánh giá các yếu tố có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản và đề xuất các biện pháp để tăng cường xuất khẩu và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.

Xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã có những bước phục hồi tích cực trong năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn mà ngành này phải đối mặt trong năm 2024. Bài viết này sẽ đánh giá triển vọng xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong năm 2024 và đề xuất các biện pháp để tăng cường xuất khẩu và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.

Xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã có những bước phục hồi tích cực trong năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn mà ngành này phải đối mặt trong năm 2024. Bài viết này sẽ đánh giá triển vọng xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong năm 2024 và đề xuất các biện pháp để tăng cường xuất khẩu và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.

Triển vọng xuất khẩu rau quả và gạo

Trong năm 2023, xuất khẩu rau quả và gạo của Việt Nam đã có những đóng góp ấn tượng và tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, xuất khẩu rau quả đã tăng trên 70% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc là điểm sáng. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của rau quả Việt Nam và việc mở rộng cửa khẩu và phê duyệt mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam đã tạo đà thúc đẩy ngành hàng rau quả tăng trưởng. Ngoài ra, xuất khẩu gạo cũng là điểm nhấn ấn tượng về lượng và trị giá trong năm 2023.

Thách thức và biện pháp tăng cường xuất khẩu

Mặc dù có những triển vọng tích cực, ngành xuất khẩu nông sản Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2024. Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản bao gồm khó khăn trong việc lấy lại đà tăng trưởng và tiêu dùng toàn cầu, cầu thế giới suy giảm và các biện pháp điều chỉnh thương mại. Để tăng cường xuất khẩu và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế, các biện pháp sau đây có thể được áp dụng:

  1. Nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng: Doanh nghiệp cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định mới của thị trường nhập khẩu. Đồng thời, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và xây dựng thương hiệu uy tín.
  2. Mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm: Bộ Công Thương sẽ tiến hành đẩy mạnh đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại mới để mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu. Đặc biệt, việc mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả khác của Việt Nam sang Trung Quốc sẽ là một yếu tố quan trọng.
  3. Tăng cường hợp tác và liên kết: Các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường hợp tác và liên kết để kiện toàn chuỗi sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn cung và phát triển xuất khẩu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, uy tín và thương hiệu.
  4. Tuân thủ quy định pháp luật và cam kết quốc tế: Doanh nghiệp cần tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Điều này đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và thuận lợi cho xuất khẩu nông sản.
  5. Tận dụng cơ hội từ các xu hướng toàn cầu: Các doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội từ các xu hướng toàn cầu như dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư toàn cầu. Việt Nam đang hưởng lợi từ làn sóng đầu tư nước ngoài và việc mở rộng nhà máy sản xuất của các công ty nước ngoài tại Việt Nam.
  6. Hỗ trợ doanh nghiệp: Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cam kết trong các hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh xuất khẩu. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tăng cường cảnh báo sớm các vụ kiện phòng vệ thương mại và hướng dẫn doanh nghiệp cách ứng phó với vụ kiện.

Tổng kết

Triển vọng xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong năm 2024 là khá tích cực, tuy nhiên, ngành này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Để tăng cường xuất khẩu và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế, các biện pháp như nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường hợp tác và liên kết, tuân thủ quy định pháp luật và cam kết quốc tế, tận dụng cơ hội từ các xu hướng toàn cầu và hỗ trợ doanh nghiệp có thể được áp dụng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Xuất khẩu rau quả của Việt Nam tăng trưởng ở thị trường nào?,Bộ Công Thương cam kết gì để tăng kim ngạch xuất nhập khẩu?