"Xuất nhập khẩu vượt 600 tỷ USD, xuất siêu tăng đáng kể"

Theo Tổng cục Thống kê, xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đã vượt mốc 600 tỷ USD, đạt mức xuất siêu kỷ lục 25,83 tỷ USD.

Xuất khẩu hàng hoá vượt mốc 600 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, trong 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 619,17 tỷ USD, với mức xuất siêu đáng kể là 25,83 tỷ USD. Đây là kết quả tích cực cho nền kinh tế xuất khẩu của Việt Nam.

Xuất khẩu hàng hoá tăng trưởng tích cực

Trong tháng 11/2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 31,08 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu hàng hoá trong nước đạt 8,49 tỷ USD, tăng 13,5%, trong khi xuất khẩu hàng hoá có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả dầu thô) đạt 22,59 tỷ USD, tăng 4,4%. Điều này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể của doanh nghiệp trong nước, gấp 3 lần so với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Mức giảm xuất khẩu giảm dần

Tính chung 11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 322,50 tỷ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng mức giảm đã thu hẹp đáng kể so với mức giảm 11,6% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu

Trong 11 tháng năm 2023, có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong số đó, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66%. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực đã có tốc độ tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp ấn tượng của ngành nông nghiệp

Ngành nông nghiệp tiếp tục đóng góp ấn tượng cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Nhiều sản phẩm nông sản đã tăng cả về giá trị và lượng so với tháng trước, bao gồm gạo đạt 462 triệu USD, tăng 13,5%; cao su đạt 343 triệu USD, tăng 16,6%; cà phê đạt 252 triệu USD, tăng 59,9%. Trong 11 tháng năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu gần 7,8 triệu tấn gạo, 2,7 triệu tấn sắn và sản phẩm của sắn, 1,9 triệu tấn cao su, 1,4 triệu tấn cà phê.

Nhóm hàng nông, thủy sản tăng trưởng tích cực

Trong tháng 11/2023, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản ước đạt 3 tỷ USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là nhóm hàng duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng dương trong 11 tháng năm 2023, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 29,5 tỷ USD, tăng 8,6%.

Giảm nhập khẩu hàng hóa

Trong tháng 11/2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 29,8 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 296,67 tỷ USD, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng tư liệu sản xuất vẫn chiếm đến 93,8% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu

Vì nhập khẩu giảm mạnh hơn so với xuất khẩu, cán cân thương mại của Việt Nam trong 11 tháng tiếp tục xuất siêu 25,83 tỷ USD, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước (xuất siêu 10,3 tỷ USD).

Mở rộng thị trường xuất khẩu

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 88 tỷ USD, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch ước đạt 99,6 tỷ USD. Trong 11 tháng năm 2023, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 75,5 tỷ USD, giảm 14,1% so với cùng kỳ năm trước, xuất siêu sang EU ước đạt 26,2 tỷ USD, giảm 11,1%, xuất siêu sang Nhật Bản 1,5 tỷ USD, tăng 127,2%, nhập siêu từ Trung Quốc 43,7 tỷ USD, giảm 23,1%, nhập siêu từ Hàn Quốc 26,3 tỷ USD, giảm 25,4%, nhập siêu từ ASEAN 8,1 tỷ USD, giảm 31,3%.

Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu

Bộ Công Thương sẽ tăng cường đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại mới, nhằm đa dạng hóa thị trường và sản phẩm. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cam kết trong các hiệp định FTA, như CPTPP, EVFTA, UKVFTA, thông qua tuyên truyền về quy tắc xuất xứ và cấp giấy chứng nhận xuất xứ, nhằm tận dụng cơ hội từ các hiệp định này.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong 11 tháng năm 2023 đã đạt bao nhiêu tỷ USD?,Nhóm hàng nông, thủy sản có tăng trưởng dương trong 11 tháng năm 2023 không?