Xuất siêu hàng hóa của Việt Nam tăng mạnh trong 11 tháng đầu năm

Xuất siêu hàng hóa của Việt Nam tăng mạnh trong 11 tháng đầu năm

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã giảm so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa vẫn đạt mức xuất siêu 24,44 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm.

Xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm đã giảm so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu mới được Tổng cục Thống kê công bố.

Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa vẫn duy trì mức xuất siêu 24,44 tỷ USD.

Giảm mạnh trong xuất khẩu hàng hóa

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm đạt 306,06 tỷ USD, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 81,49 tỷ USD, giảm 2,6%, chiếm 26,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 224,57 tỷ USD, giảm 7,7%, chiếm 73,4%.

Có tổng cộng 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong đó, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66,1%.

Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu là nhóm hàng công nghiệp chế biến với kim ngạch đạt 270,45 tỷ USD, chiếm 88,4%.

Nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 24,02 tỷ USD, chiếm 7,8%.

Nhóm hàng thuỷ sản đạt 7,82 tỷ USD, chiếm 2,6%.

Giảm đáng kể trong nhập khẩu hàng hóa

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm đạt 281,62 tỷ USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực kinh tế trong nước đạt 100,54 tỷ USD, giảm 9,8%, chiếm 35,7% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 181,08 tỷ USD, giảm 12,7%, chiếm 64,3%.

Có tổng cộng 43 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,2% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Trong đó, có 3 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 43,6%.

Cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu là nhóm hàng tư liệu sản xuất với kim ngạch đạt 264,13 tỷ USD, chiếm 93,8%.

Trong đó, nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 45,8%.

Nhóm hàng nguyên liệu, vật liệu chiếm 48%.

Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 17,49 tỷ USD, chiếm 6,2%.

Xuất siêu hàng hóa vẫn tăng mạnh

Mặc dù xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đều giảm so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa vẫn duy trì mức xuất siêu 24,44 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 19,05 tỷ USD và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 43,49 tỷ USD.

Để tăng cường kim ngạch xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đã đề ra nhiều biện pháp như đẩy mạnh đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại mới, ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định thương mại với các đối tác khác.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh xuất khẩu.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đàm phán mở rộng thị trường xuất khẩu cho các mặt hàng nông sản khác của Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Trong 11 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ của Việt Nam giảm bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ năm trước?,Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh những hoạt động gì để tăng cường xuất khẩu của Việt Nam?