Xuất siêu hàng hóa của Việt Nam tăng trưởng trong 10 tháng đầu năm

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt 557,95 tỷ USD, với xuất siêu ước tính là 24,61 tỷ USD.

Xuất siêu hàng hóa của Việt Nam tăng trưởng trong 10 tháng đầu năm

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt 557,95 tỷ USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa vẫn duy trì xuất siêu ước tính là 24,61 tỷ USD.

Giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 557,95 tỷ USD. Đây là một con số khá ấn tượng, tuy nhiên, nó cũng cho thấy sự giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022, khi giảm 9,6%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 282,65 tỷ USD, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 275,3 tỷ USD, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất siêu hàng hóa vẫn duy trì

Mặc dù giảm nhẹ so với năm trước, xuất siêu hàng hóa của Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao. Trong 10 tháng đầu năm 2023, ước tính cán cân thương mại hàng hóa đạt xuất siêu 24,61 tỷ USD.

Ông/Bà Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhận định: "Xuất siêu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2023 cho thấy sự cải thiện trong hoạt động xuất khẩu của nền kinh tế. Điều này phản ánh sự cạnh tranh của các ngành công nghiệp và sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong mở rộng thị trường xuất khẩu."

Xuất khẩu hàng hóa theo ngành

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa theo ngành trong 10 tháng đầu năm 2023 có những diễn biến khác nhau. Cụ thể, xuất khẩu điện thoại và linh kiện giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 41,35 tỷ USD. Xuất khẩu máy tính, linh kiện và thiết bị điện tử cũng giảm 8,3%, đạt 29,85 tỷ USD.

Tuy nhiên, có một số ngành xuất khẩu đạt kết quả tích cực. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng 8,6%, đạt 10,7 tỷ USD. Xuất khẩu nông sản và thủy sản cũng tăng 5,4%, đạt 24,5 tỷ USD.

Nhìn chung, xuất siêu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2023 cho thấy sự ổn định và tiếp tục duy trì xuất siêu. Điều này là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Việt Nam, đồng thời khẳng định sự cạnh tranh của các ngành công nghiệp và nỗ lực của các doanh nghiệp trong mở rộng thị trường xuất khẩu.

[question] Trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã tăng bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Các ngành hàng xuất khẩu chính của Việt Nam là gì?