Yên Bái - Điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Yên Bái - Điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa Yên Bái và doanh nghiệp Hàn Quốc đã mở ra nhiều triển vọng hợp tác. Yên Bái cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ và đầu tư cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Yên Bái - Điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Hội nghị xúc tiến, kết nối đầu tư giữa Yên Bái và doanh nghiệp Hàn Quốc đã diễn ra thành công vào chiều ngày 27/10. Sự kiện quan trọng này đã thu hút hơn 100 tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia, tạo ra nhiều triển vọng hợp tác trong tương lai.

Yên Bái - Đối tác quan trọng của Hàn Quốc

Việt Nam và Hàn Quốc đã thiết lập mối quan hệ đối tác quan trọng hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột và động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia này.

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, đã bày tỏ sự quan tâm và mong muốn của tỉnh trong việc xúc tiến đầu tư và hợp tác với các đối tác Hàn Quốc. Ông cho biết: "Với mong muốn cùng hợp tác và phát triển, Yên Bái luôn quan tâm đẩy mạnh hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư với các đối tác Hàn Quốc. Tỉnh cam kết thực hiện tốt các chính sách khuyến khích thu hút, tạo mọi điều kiện hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với các nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu và đầu tư vào Yên Bái".

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Yên Bái đã cam kết cung cấp thông tin chi tiết về cơ hội, tiềm năng và lợi thế của tỉnh cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc. Đồng thời, tỉnh cũng mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tích cực tham gia đóng góp ý kiến và đưa ra các chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp mới mang tính đột phá trong các lĩnh vực có thế mạnh của Yên Bái.

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cũng đã thông báo về quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030 vừa được phê duyệt. Đây được coi là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để sắp xếp không gian, thu hút đầu tư và phân bổ nguồn lực phát triển. Từ đó, các nhà đầu tư và doanh nghiệp có thể đến Yên Bái để đầu tư và kinh doanh.

Ông Cha Sung Wook, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội, đã chia sẻ ý kiến về việc đầu tư vào Yên Bái. Ông cho biết: "Các nhà đầu tư Hàn Quốc mong muốn đầu tư vào Việt Nam nói chung và Yên Bái nói riêng, trong các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu mới, năng lượng sạch, sản xuất linh kiện điện tử, thủ công mỹ nghệ truyền thống, lĩnh vực dịch vụ và chăm sóc y tế".

Tiềm năng và lợi thế của Yên Bái

Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, đã đánh giá cao tiềm năng và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của Yên Bái. Ông hy vọng rằng các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ khai thác và phát triển tiềm năng và lợi thế của Yên Bái.

Hội nghị xúc tiến, kết nối đầu tư giữa Yên Bái và doanh nghiệp Hàn Quốc đã tạo ra cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế và hợp tác giữa hai bên. Yên Bái cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư và kinh doanh tại tỉnh.

[question] Tại sao Yên Bái quan tâm đến việc hợp tác kinh tế và đầu tư với Hàn Quốc?,Những lĩnh vực nào mà các nhà đầu tư Hàn Quốc đang quan tâm đến để đầu tư vào Yên Bái?